ECO HARMONOGRAM
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Twoim smarfonie!
1
O aplikacji

Aplikacja mobilna EcoHarmonogram pozwala na pobranie harmonogramu wywozu odpadów komunalnych podając swój adres zamieszkania. Dzięki automatycznym powiadomieniom dzień wcześniej nie trzeba już spoglądać codziennie do kalendarza

W aplikacji znajdują się również inne informacje takie jak:

 • jak należy sortować śmieci w twojej miejscowości
 • gdzie się znajduje i co należy oddawać do PSZOK (punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych)
 • kontakt do organu nadzorującego zbiórkę odpadów w twojej gminie
 • termin płatności za odpady
Instalacja
2

Aplikacja Eco Harmonogram jest darmowa i dostępna do ściągnięcia w sklepach AppStore (dla systemu IOS), Google Play (dla systemu android) oraz Windows Phone Store (dla systemu Windows Phone).

Wystarczy wejść na swoim Smarfonie do sklepu z aplikacjami, wyszukać aplikacji Eco Harmonogram i kliknąć zainstaluj!

3
Pobranie harmonogramu

Po zainstalowaniu aplikacji należy wybrać ściągnąć harmonogram wywozu odpadów. Odpowiedni harmonogram wybierzemy wypełniając formularz w którym wybieramy swój adres zamieszkania.

 • Krok 1
  Wpisujemy nazwę miejscowości. Wystarczy podać pierwsze 3 znaki miejscowości
 • Krok 2
  Wybieramy miejscowość z listy znalezionych miejscowości
 • Krok 3
  Podajemy nazwę ulicy oraz numer domu. W nazwie ulicy wystarczy podać 3 znaki z/lub bez polskich znaków
 • Krok 4
  Kolejne ekrany formularza służą do wyboru odpowiedniej ulicy lub odpowiedniego harmonogramu w przypadku niejednoznaczności
Ekran główny
4

Po wybraniu swojego harmonogramu aplikacja automatycznie przekieruje nas na stronę głównej aplikacji, czyli „Dashboard”. Na stronie startowej aplikacji (w stopce) użytkownik znajdzie informację, dla jakiej gminy został pobrany harmonogram wywozu odpadów. Duże czytelne ikony to odnośniki do dodatkowych stron aplikacji, na które użytkonik może przejść klikając w ikonę.

5
Wywóz i kalendarz

Aby sprawdzić następny termin wywozu opadów należy kliknąć w przycisk wywóz lub kalendarz znajdujące się górze głównego ekranu.

 • WYWÓZ
  Na tym ekranie znajdują się kolejne terminy wywozu odpadów komunalnych. Na samej górze znajduje się najbliższy termin.
 • KALENDARZ
  Na tym ekranie można zobaczyć wszystkie dostępne terminy wywozu odpadów komunalnych. Klikając kolejny lub poprzedni miesiąc, znajdujący się na górze ekranu, poruszamy się po kolejnych miesiącach w roku.
Jak sortować odpady
6

Po kliknięciu w przycisk "Rodzaje odpadów" znajdujący się na głównej stronie aplikacji mamy dostęp do listy z rodzajami odpadów. Po kliknięciu w element listy mamy dostęp do szczegółowych informacji jak sortować dany typ odpadów.

 • Zobacz listę rodzaje odpadów
 • Zobacz szczegółowe informacje
7
Wiadomości

Gmina ma możliwość wysłania użytkownikowi aplikacji mobilnej wiadomości. Otrzymane wiadomości znajdują się na liści po wybraniu przycisku "Wiadomości" ekranu głównego aplikacji.

PSZOK i Kontakt
8

W aplikacji dostępne są także informacje o PSZOK (punkt selektywnej zbórki odpadów komunalnych) oraz kontakt do organów odpowiedzialnych za zbiórkę odpadów komunalnych w twojej gminie. Informacje te dostępne są wyborze odpowiednik przycisków znajdujących się na głównym ekranie aplikacji:

 • PSZOK
 • Kontakt
9
Menu włąściwości
Uruchomienie ustawień różni się od wersji systemu operacyjengo.
 • Windows Phone - będąc na ekranie głównym należy kliknąć w dolny pasek statusu na którym znajduje się nazwa gminy.
 • IOS - w górnym prawym rogu aplikacji znajduje się przycisk "Ustawienia"
 • Android - ustawienia włącza się w standardowy sposób jak we wszystkich pozostałych aplikacjach. W zalezności od telefonu mogą to być trzy kropki w górnym prawym rogu aplikacji lub dedykowany przycisk telefonu włączający ustawienia.

W menu właściwości znajdują się następujące opcje:

 • Zmień adres - funkcja umożliwia zmianę adresu dla którego pobierany jest harmonogram
 • Ustawienia - umożliwia zmiany dnia oraz godziny powiadomień o terminie wywozu odpadów
 • Status - funkcja umożliwia podgląd aktualnie wybranego adresu, dla którego pobierany jest harmonogram
 • Pobierz harmongoram - funkcja umożliwia zaktualizowanie harmonogramu
Ustawienia
10

W ustawieniach aplikacji dostępne są następujące funkcje:

 • Pokarz tylko nadchodzące terminy - gdy opcja włączona w kalendarzu będą widoczne tylko nadchodzące terminy wywozu
 • Włącz powiadomienia - gdy włączone aplikacja będzie powiadamiać o nadchodzącym terminie odbioru odpadów
 • Dźwięk - umożlwiwia zmianę dźwięku powiadomienia
 • Włącz wibracje - umożliwia włączenie lub wyłączenie wibracji podczas powiadomienia
 • Dzień powiadomień - umożliwia wybór dnia powiadomień. Możliwa kombinacja wszystkich opcji:
  • dzień wcześniej
  • 2 dni wcześcniej
  • 3 dni wcześniej
 • Godzina powiadomień - umożliwia zmianę orientacyjnej godziny powiadomień. Ze względu na mechanizmy zabezpieczające telefony przed nadmiernym zużyciem energi powiadomienie czas powiadomienia może nieznacznie różnić się od ustawionej godziny. Zazwyczaj róznica nie jest większa niż +/- 30 minut
O aplikacji
Instalacja
Pobranie harmonogramu
Ekran główny
Wywóz i kalendarz
Jak sortować odpady
Wiadomości
PSZOK i kontakt
Menu właściwości
Ustawienia
O aplikacji
Instalacja
Pobranie harmonogramu
Ekran główny
Wywóz i kalendarz
Jak sortować odpady
Wiadomości
PSZOK i kontakt
Menu właściwości
Ustawienia